เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


เชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์และคนพิการรายใหม่ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ

    รายละเอียดข่าว

เชิญชวนผู้สูงอายุรายใหม่ที่จะมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่30 ก.ย.2557หรือผู้เกิดก่อน1ต.ค 2496 หรือผู้ที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตตำบลเสาไห้ และเชิญชวนคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ  มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ในวันที่ 1-30 ก.ย. 2556(ในวันและเวลาราชการ)
  ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  036-391184ต่อ118

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2555