เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ผลการดำเนินงานประจำปี
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) [ 15 ก.ค. 2563 ]52
2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ประจำปี 2561 [ 28 ธ.ค. 2561 ]774
3 ่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) [ 6 พ.ย. 2561 ]198
4 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560(ครั้งที่2) [ 18 ธ.ค. 2560 ]230
5 ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]237
6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]232
7 รายงานผลการดำเนินงาน ปี 2553 [ 20 ก.พ. 2555 ]238
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2553 [ 20 ก.พ. 2555 ]293
9 รายงานผลการดำเนินงาน ปี พ.ศ. 2552 [ 31 พ.ค. 2554 ]235