เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 [ 17 ก.ย. 2563 ]35
2 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 [ 17 ก.ย. 2562 ]127
3 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2562 ]121
4 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 [ 20 ต.ค. 2560 ]229
5 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]198
6 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 [ 6 ต.ค. 2557 ]221
7 ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 [ 21 ต.ค. 2554 ]251