เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
คำรับรองหรือคำสั่ง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การแต่งตั้งผู้รักาาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ปีงบฯ2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]13
2 มอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงาน ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]14
3 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัด ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]12
4 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทศบาล กองคลัง ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]13
5 คำสั่งมอบหมายงาน กองช่าง ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]13
6 คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุขฯ ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]11
7 คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]11
8 คำสังมอบหมายงานตรวจสอบภายใน ปีงบฯ2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]12
9 คำสั่ง เรื่อง แก้ไข(เพิ่มเติม) การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(ครั้งที่ 1) [ 10 ม.ค. 2562 ]74
10 คำสั่ง เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 17 ต.ค. 2561 ]68
 
หน้า 1|2