เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 1 ก.ค. 2562 ]78
2 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ [ 1 ก.ค. 2562 ]77
3 คู่มือปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ [ 1 ก.ค. 2562 ]78
4 คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]73
5 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 3 มิ.ย. 2562 ]75
6 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 3 มิ.ย. 2562 ]74
7 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 3 มิ.ย. 2562 ]78
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ [ 3 มิ.ย. 2562 ]54