เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 4 มี.ค. 2562 ]57
2 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 มี.ค. 2562 ]58
3 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2562 ]56
4 แนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน [ 4 มี.ค. 2562 ]49
5 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 มี.ค. 2562 ]49
6 มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 4 มี.ค. 2562 ]44
7 มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 4 มี.ค. 2562 ]55