เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสาไห้ "สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเสาไห้ใสสะอาด ๒๕๖๔" [ 11 ก.พ. 2564 ]11
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]95
3 มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]122
4 ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]98
5 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 4 มี.ค. 2562 ]145
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 มี.ค. 2562 ]131
7 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2562 ]124
8 แนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน [ 4 มี.ค. 2562 ]118
9 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 มี.ค. 2562 ]120
10 มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 4 มี.ค. 2562 ]125
 
หน้า 1|2