เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
มาตราการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2563 [ 2 ต.ค. 2562 ]71
2 มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน [ 1 ต.ค. 2562 ]100
3 ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]76
4 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 4 มี.ค. 2562 ]123
5 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 มี.ค. 2562 ]107
6 มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 4 มี.ค. 2562 ]100
7 แนวทางการปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน [ 4 มี.ค. 2562 ]94
8 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 4 มี.ค. 2562 ]97
9 มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 4 มี.ค. 2562 ]102
10 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]94
 
หน้า 1|2