เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]45
2 คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]55
3 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 17 มิ.ย. 2562 ]110
4 ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาไห้ [ 28 มี.ค. 2562 ]113
5 คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]52
6 คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]57
7 คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]35