เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลียนแปลง ฉบับที่ 2 [ 24 ก.ค. 2563 ]16
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้ [ 15 ก.ค. 2563 ]31
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 [ 13 มิ.ย. 2562 ]127
4 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) [ 1 มิ.ย. 2559 ]205
5 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) [ 6 ส.ค. 2558 ]246
6 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) [ 6 ส.ค. 2558 ]236
7 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2558-2562 [ 14 ก.ค. 2557 ]269
8 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 14 ก.ค. 2557 ]209
9 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) [ 14 ก.ค. 2557 ]255
10 แผนสามปี พ.ศ.2554-2556 [ 23 พ.ค. 2554 ]177
 
หน้า 1|2