เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานช่าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ย. 2558 ]248
2 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีน้ำมัน(ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 14 ก.ย. 2558 ]250
3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 14 ก.ย. 2558 ]276
4 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 14 ก.ย. 2558 ]267
5 การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันอากาศยาน [ 14 ก.ย. 2558 ]258
6 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่ 2:ขั้นตอนออกใบอนุญาต) [ 14 ก.ย. 2558 ]224
7 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) [ 14 ก.ย. 2558 ]224
8 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 14 ก.ย. 2558 ]240
9 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 14 ก.ย. 2558 ]257
10 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 14 ก.ย. 2558 ]225
 
หน้า 1|2|3