เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน [ 14 ก.ย. 2558 ]112
12 การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย [ 14 ก.ย. 2558 ]130
13 การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน [ 14 ก.ย. 2558 ]171
14 การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 14 ก.ย. 2558 ]137
15 การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน [ 14 ก.ย. 2558 ]144
16 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง [ 14 ก.ย. 2558 ]136
17 การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์ [ 14 ก.ย. 2558 ]138
18 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด [ 14 ก.ย. 2558 ]109
19 การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น [ 14 ก.ย. 2558 ]106
20 การรับแจ้งการตายกรณีตายในบ้านและตายนอกบ้าน [ 14 ก.ย. 2558 ]134
 
|1หน้า 2|3|4