เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ก.ย. 2563 ]27
2 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่ิอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในหมู่บ้านศศิธร ๒ หมู่ที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ก.ค. 2563 ]44
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]43
4 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1 [ 18 มิ.ย. 2563 ]56
5 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงรั้วบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสาไห้ [ 10 มี.ค. 2563 ]71
6 ประกาศราคากลาง ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าทางสาธารณะส่องสว่างภายในเขตเทศบาล [ 26 ก.พ. 2563 ]75
7 ประกาศราคากลาง ติดตั้งชุดเครื่องรับสัญญาณความถี่ 420 MHz (ชนิดรับสัญญาณเสียงไร้สาย) จำนวน 8 ชุด [ 26 ก.พ. 2563 ]59
8 ประกาศราคากลาง ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล [ 26 ก.พ. 2563 ]71
9 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณที่ทำการประปาเทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 3 บ้านเหนือพัฒนา ตำบลเสาไห้ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี [ 13 ก.พ. 2563 ]72
10 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่ิอง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 13 ก.พ. 2563 ]66
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8