เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2563 เดือน ก.พ.62 [ 7 มี.ค. 2562 ]149
42 มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]2
43 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิและขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 16 ม.ค. 2562 ]101
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561ถึงเดือนธันวาคม 2561 [ 2 ม.ค. 2562 ]81
45 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลงหินคลุก หมู่ที่ 6 [ 23 พ.ย. 2561 ]199
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 23 พ.ย. 2561 ]116
47 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหนง ช่างเครืองกำเนิดไฟฟ้า [ 6 พ.ย. 2561 ]207
48 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องการเสียภาษีและหลักเกณฑ์การประเมิน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 16 ต.ค. 2561 ]182
49 ข้อตกลงการปฏิบ้ติราชการ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2561 ]3
50 ข้อตกลงการปฏิบ้ติราชการ กองศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2561 ]2
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14