เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
11 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 [ 27 ธ.ค. 2562 ]22
12 ประกาศ เรื่อง ถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/เบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]28
13 ประกาศ เรื่อง ระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 2 ธ.ค. 2562 ]21
14 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]25
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 4 พ.ย. 2562 ]83
16 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่องการชำระภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]63
17 ผลคะแนน LPA 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]72
18 ข้อตกลงปฏิบัติราชการสำนักปลัด ปีงบประมาณ 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]2
19 บัญชีรายชื่อผู้ถูกระงับสิทธิ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นการชั่วคราว [ 4 ต.ค. 2562 ]87
20 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]2
 
|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14