เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ [ 29 ก.ค. 2563 ]3
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 1 [ 16 ก.ค. 2563 ]3
3 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 1 อัตรา [ 1 ก.ค. 2563 ]2
4 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ [ 26 มิ.ย. 2563 ]27
5 ประกาศรับโอนย้าย ตำแหน่งนิติกร [ 18 มิ.ย. 2563 ]14
6 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๓ [ 12 มิ.ย. 2563 ]37
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 ถึงเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]5
8 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2563 [ 24 มี.ค. 2563 ]33
9 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 มี.ค. 2563 ]37
10 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 1 [ 28 ก.พ. 2563 ]32
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14