เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]2
2 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) [ 14 ต.ค. 2563 ]2
3 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]8
4 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]4
5 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]6
6 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]5
7 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]4
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]2
9 ประกาศเทศบาลตำบลเสาไห้ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 [ 28 ส.ค. 2563 ]11
10 ประชาสัมพันธ์บทความเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 18 ส.ค. 2563 ]8
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15