เทศบาลตำบลเสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี: www.tessabansaohai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]4
2 ประกาศ ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 [ 4 ม.ค. 2564 ]2
3 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]2
4 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 2 [ 30 ธ.ค. 2563 ]2
5 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 1 [ 17 ธ.ค. 2563 ]10
6 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 พ.ย. 2563 ]200
7 ประกาศ ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]17
8 ประกาศ ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 28 ต.ค. 2563 ]16
9 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 ต.ค. 2563 ]84
10 ประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 [ 19 ต.ค. 2563 ]24
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16