ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
1
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่่่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
15 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
11 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอน ตลาดเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนธันวาคม2564),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
23 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(กรณีเสียชีวิต),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
16 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)(เดือนตุลาคม 2564),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน2564)),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนพฤศจิกายน 2564),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนพฤศจิกายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนพฤศจิกายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
16 ตุลาคม 2564

12345.....>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 8  (111 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,157
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
17,585
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 23 67 1,237 1,399 6,157 11,428 17,585 18.207.132.226