ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
2ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสาไห้ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเสาไห้ใสสะอาด ๒๕๖๔5 ก.พ. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 ต.ค. 2563
4คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
5คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25631 ต.ค. 2562
7มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ต.ค. 2562
8มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล1 ต.ค. 2562
9ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 25631 ต.ค. 2562
11มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ต.ค. 2562
12มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 มี.ค. 2562
13มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ4 มี.ค. 2562
14มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง4 มี.ค. 2562
15มาตรการป้องกันการรับสินบน4 มี.ค. 2562
16มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน4 มี.ค. 2562
17หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่4 มี.ค. 2562
18มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 มี.ค. 2562
19มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ4 มี.ค. 2562
20มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง4 มี.ค. 2562

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,157
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
17,585
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 24 67 1,237 1,399 6,157 11,428 17,585 18.207.132.226