ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ต.ค. 2564
2คำสั่งที่ 615/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า่ส่วนราชการ30 มิ.ย. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2564-2566)29 เม.ย. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2564
5คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ30 มิ.ย. 2563
6คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25632 ธ.ค. 2562
7คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด 25631 ต.ค. 2562
8คำสั่งเรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรำจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
9คำสั่งเรื่องปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
10คำสั่งเรื่องมอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
11คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
12คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
22
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,157
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
17,585
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 22 67 1,237 1,399 6,157 11,428 17,585 18.207.132.226