ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25437 พ.ค. 2564
2พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25507 พ.ค. 2564
3พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25377 พ.ค. 2564
4พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25387 พ.ค. 2564
5พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.25397 พ.ค. 2564
6พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25427 พ.ค. 2564
7พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.25197 พ.ค. 2564
8พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.25037 พ.ค. 2564
9พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.25527 พ.ค. 2564
10พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 พ.ค. 2564
11พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25007 พ.ค. 2564
12พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25437 พ.ค. 2564
13พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25507 พ.ค. 2564
14พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25437 พ.ค. 2564
15พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25007 พ.ค. 2564
16พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25527 พ.ค. 2564
17พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25377 พ.ค. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25614 พ.ค. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.25614 พ.ค. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.25604 พ.ค. 2564

12345.....  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
1,237
เดือนที่แล้ว
1,399
ปีนี้
6,157
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
17,585
ไอพี ของคุณ
18.207.132.226
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 24 67 1,237 1,399 6,157 11,428 17,585 18.207.132.226