ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 081 852 9888

นางแสงจันทร์ เคหะทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 081 852 0739
นายอธิศักดิ์ สหิบุญ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 088 460 8869
นางปิยรัตน์ โพธิ์ใบ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
โทร. 084 600 9289
นายกอรดอน เดชชาญชัย
ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้
โทร. 086-5749102

-ว่าง-
รองปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้


นายเฉลิมศักดิ์ รุจิณรงค์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 089-4317466
นางสาวสาวิตรี เพ็ชร์โทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 089-9903592
นายกอรดอน เดชชาญชัย
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 086-5749102

นายกอรดอน เดชชาญชัย
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยกองกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอิสริยา ขุนทอง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 081-9998146
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
106
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 106 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141