ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


5
ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนสิงหาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนสิงหาคม)(กรณีถึงแก่กรรม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนสิงหาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 กันยายน 2564

ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
18 สิงหาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนกรกฎาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนกรกฎาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนกรกฎาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 สิงหาคม 2564

ประกาศรับโอน หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
27 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนมิถุนายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนมิถุนายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนมิถุนายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 กรกฎาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งกิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ ขยะมูลฝอย บนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
25 มิถุนายน 2564

ประกาศ  เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
25 มิถุนายน 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 5 / 11  (153 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
56
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,735
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
2,735
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
42,911
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 56 78 2,735 2,199 2,735 28,748 42,911 44.212.99.248