ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


4
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)(เดือนตุลาคม 2564),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนพฤศจิกายน2564)),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนพฤศจิกายน 2564),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
02 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนพฤศจิกายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนพฤศจิกายน),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
16 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
05 ตุลาคม 2564

คำสั่งปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 ตุลาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ผลการประหยัดพลังงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
29 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
22 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564(เดือนสิงหาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2564

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนสิงหาคม),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 11  (153 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,735
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
2,735
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
42,911
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 57 78 2,735 2,199 2,735 28,748 42,911 44.212.99.248