ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


3
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(เดือนพฤษภาคม2565),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
20 มิถุนายน 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนพฤษภาคม2565),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
20 มิถุนายน 2565

หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 มิถุนายน 2565

หนังสือรายงานผลดำเนินงานของผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 มิถุนายน 2565

ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่่่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 พฤษภาคม 2565

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 พฤษภาคม 2565

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกอง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 พฤษภาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
15 มีนาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
11 มีนาคม 2565

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ฉบับที่ 3,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศ เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอน ตลาดเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565(เดือนธันวาคม2564),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
07 มกราคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2564 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
23 ธันวาคม 2564

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565(กรณีเสียชีวิต),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
16 ธันวาคม 2564

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ฉบับที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
16 ธันวาคม 2564

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 11  (153 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,735
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
2,735
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
42,911
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 59 78 2,735 2,199 2,735 28,748 42,911 44.212.99.248