ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


2
ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัด สระบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่่,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศ ้้เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (เดือนสิงหาคม 2565),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชืื่่อผู้มีิสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เดือนสิงหาคม 2565),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีิสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่่อการเลี้้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม ครั้้งที่ 3,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
06 กันยายน 2565

เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่่่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 กันยายน 2565

ประกาศ เรื่อง โครงการ "อบรมความรู้ประกันภัย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์",เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
17 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนเกษตรกรขอรับการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเชิดชูเกียรติเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
17 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เดือนกรกฎาคม2565),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนกรกฎาคม2565),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ถอดถอนรายชื่อและระงับสิทธิการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
08 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  และการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์ชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

04 สิงหาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 1,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
24 มิถุนายน 2565

|< << 12 3 4 5 6..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 2 / 11  (153 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,735
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
2,735
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
42,911
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 54 78 2,735 2,199 2,735 28,748 42,911 44.212.99.248