ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


1
ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

ประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองและประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและ   เสนอแนะต่อรูปแบบการเลือกตั้งดังกล่าว โดยให้จัดทำความเห็นเป็นหนังสือต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี      ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566

09 กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ให้กับผู้ที่สนใจ โดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี หรือดาวโหลดได้ที่ https://www.ect.go.th/saraburi และยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กหนดไว้ในประกาศดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสระบุรี

07 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 ธันวาคม 2565

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

#ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น โดย การสแกน QR CODE และแสดงความคิดเห็นในแบบรับฟังความคิดเห็น ในหนังสือประกาศกรมการปกครองดังกล่าวนี้

กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ด้วยวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

#ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

#สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง โทรศัพท์ 023569590

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ฝุ่น P.M 2.5 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟและห้ามนำอาวุธเข้ามาในช่วงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งกิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ ขยะมูลฝอย บนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
28 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
28 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาไห้เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
05 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (156 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
363
เมื่อวานนี้
281
เดือนนี้
3,401
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
8,983
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
49,159
ไอพี ของคุณ
3.238.250.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 363 281 3,401 2,656 8,983 28,748 49,159 3.238.250.73