ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


1
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
29 พฤศจิกายน 2565

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ กรมการปกครอง เรื่อง : การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th

#ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็น โดย การสแกน QR CODE และแสดงความคิดเห็นในแบบรับฟังความคิดเห็น ในหนังสือประกาศกรมการปกครองดังกล่าวนี้

กรมการปกครองจึงดำเนินการรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ด้วยวิธีการรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย

#ทั้งนี้ตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565

#สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการสอบสวนและนิติกร กรมการปกครอง โทรศัพท์ 023569590

23 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
21 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ฝุ่น P.M 2.5 ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
10 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือห้ามจุดประทัดดอกไม้ไฟและห้ามนำอาวุธเข้ามาในช่วงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
01 พฤศจิกายน 2565

ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งกิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ ขยะมูลฝอย บนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
28 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
28 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลเสาไห้เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
26 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
05 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
04 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง กำหนดการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ประจำปี พ.ศ.2566,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 ตุลาคม 2565

ประกาศ เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัด สระบุรี อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่่,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
03 ตุลาคม 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (152 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
93
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,895
ปีนี้
26,549
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
37,977
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 93 161 0 4,895 26,549 11,428 37,977 34.239.154.240