ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


4
นายกก้อง ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคาร​เอนก​ประสงค์ (ศูนย์​ผู้​สูงอายุ) เทศบาลตำบล​เสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
และนางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง รก.ปลัดเทศบาล
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการก่อสร้างอาคาร​เอนก​ประสงค์ (ศูนย์​ผู้​สูงอายุ) เทศบาลตำบล​เสาไห้
19 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง
รก.ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้
ประชุมคณะกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาไห้
19 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 18 ตุลาคม 2564
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ได้มอบหมาย
นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับตำบล
เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูล มีความถูกต้อง ครบถ้วนทุกครัวเรือน สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาไห้
18 ตุลาคม 2564

เทศบาลต​ำ​บล​เสาไห้​ รับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 16 ตุลาคม​ 2564​
นายอรรถพล วงษ์ประยูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เป็นตัวแทนนายสัญญา​ บุญ​-หลง​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
พร้อมด้วยนายองอาจ วงษ์ประยูร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี
นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ได้มามอบถุงยังชีพ จำนวน 91 ชุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเสาไห้
โดยมี นายปิลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่​บ้าน
นางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง รก.ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี และได้ส่งมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเสาไห้ต่อไป
16 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลัง​ใจ​ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนบ้านเรือนพังเหตุจากการทรุดตัวของดินหลังน้ำลด,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 15 ตุลาคม​ 2564​
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย นายประทีป บริบูรรัตน์ หน.สนง.ปภ.สบ,นายพันฤทธิ์ ลีสง่า ผช.ป้องกัน สบ.,พันจ่าโทเรวัต ฉาวเกียรติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเสาไห้ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสาไห้, ปลัดอำเภอเสาไห้​, นายปิลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​ คณะผู้บริหาร และกำนันผู้ใหญ่​บ้านลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลัง​ใจ​ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากบ้านเรือนที่ปลูกริมฝั่งแม่น้ำป่าสักและเกิดการทรุดตัวของดินจากที่น้ำกัดเซาะริมตลิ่งจนบ้านเรือนพังลงแม่น้ำ​ หมู่ 1 ตำบลเสาไห้ บ้านเรือนบริเวณริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักพังทลายลงน้ำทั้งหลัง 1 หลัง และน้ำกัดเซาะดินพังกำลังทรุดตัวอีก 2 หลัง กระชังเลี้ยงปลานิล ปลาทับทิมเสียหาย มีผู้เดือดร้อน 27 คน และบริเวณต้อมแพปลา โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำน้ำดื่มข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไปร่วมมอบให้ มอบเต๊นท์นอนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์สำหรับใช้นอนอาศัยชั่วคราว
ในการตรวจเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้ให้กำลังใจแก่ทุกครอบครัว จังหวัดจะเร่งให้การช่วยเหลือโดยเร็ว ที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยทุกคน ให้ทุกฝ่ายดูแลอย่างใกล้ชิด ทางรัฐบาลก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้รับนโยบายและมอบให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเร่งดำเนินการช่วยเหลือ ต่อไป
15 ตุลาคม 2564

ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมคณะผู้บริหาร ทีมสมาชิกสภาเทศบาล
และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเสาไห้
ลงพื้นที่ออกสำรวจบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำป่าสักที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วม และเนื่องจากน้ำลดอย่างรวดเร็ว ทำให้ตลิ่งพัง บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายในพื้นที่ตำบลเสาไห้ จำนวน 4 ครัวเรือน.
14 ตุลาคม 2564

มอบถุง​ยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั​ยใน​พื้นที่​ตำบลบางโขมด​ อำเภอบ้านหมอ​ และตำบลเริงราง​ ตำบลเมืองเก่า​ ตำบลม่วงงาม​ อำเภอเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 12 ตุลาคม​ 2564​
นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ
นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้
นายวิจักขณ์​ โพธิ์​ใบ​
สมาชิกสภาองค์การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สระบุรี​
นำคณะเพื่อนพ้องน้องพี่ "บริษัท​ ดิววี่สกิน จำกัด" มอบถุง​ยังชีพ​ ข้าวสาร​ อาหารแห้ง​ ​น้ำดื่ม​ ยารักษาโรค​ มูลค่า​ 300,000 บาท​ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภั​ยใน​พื้นที่​ตำบลบางโขมด​ อำเภอบ้านหมอ​ และตำบลเริงราง​ ตำบลเมืองเก่า​ ตำบลม่วงงาม​ อำเภอเสาไห้
13 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนออกสำรวจความเสียหายผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในพื้นที่ตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 12 ตุลาคม​ 2564​
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ได้มอบหมายให้
นางแสงจันทร์ เคหะทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ ออกสำรวจความเสียหายพร้อมกับคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในพื้นที่ตำบลเสาไห้ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่อไป
12 ตุลาคม 2564

เทศบาล​ต​ำ​บล​เสาไห้ทำความสะอาดล้างทางเดินสันเขื่อนและบ้านเรือนริมแม่น้ำป่าสักหลังน้ำลด,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 11 ตุลาคม​ 2564
นายปิลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​
​นา​ยก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​ มอบหมายเจ้าหน้าที่งานป้องกัน,กองช่างและงานประปาดูแลทำความสะอาดล้างทางเดินสันเขื่อนและบ้านเรือนริมแม่น้ำป่าสักหลังน้ำลด
11 ตุลาคม 2564

ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยฯ หลังน้ำลดในพื้นที่อำเภอเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 11 ตุลาคม​ 2564​ เวลา16:00​น.
นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ
นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้
ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและหารือแนวทางการเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาหลังน้ำลดในพื้นที่อำเภอเสาไห้ นำโดย​ นายพลวรรธน์​ เทียนชัยมงคล​ ปลัดจังหวัด​สระบุรี​ ณ​ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
***สรุปสถานการณ์​อุทกภัย​ใน​พื้นที่​ตำบลเสาไห้​ จำนวนผู้​ประสบ​ภ​ั​ย91ครัวเรือน​280คน
11 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานในพื้นที่​ตำ​บล​เสาไห้​,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ทรงพระกรุณา​โปรดเกล้า​โปรดกระหม่อมให้​พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสระบุรี และนายอำเภอ/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอ จำนวน 11 อำเภอ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปมอบให้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและดำเนินการมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ประชาชนตามบัญชีเป้าหมายในเขตพื้นที่อำเภอเสาไห้​ จังหวัดสระบุรี​
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 9​ ตุลาคม​ 2564
นางสาวมนัสพร พรหมสูตร​ ปลัดอำเภอประจำตำบลเสาไห้
นายปิลันธน์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เท​ศมนตรี​ตำ​บล​เสาไห้​
ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทานในพื้นที่​ตำ​บล​เสาไห้​ นำความปลาบปลื้มและตื้นตันใจในพระมหากรุณาธิคุณสู่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย​ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก
09 ตุลาคม 2564

เปิดโรงครัวปันน้ำใจเทศบาลตำบลเสาไห้​ จัดเตรียม​อาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​ใน​พื้นที่​อ​ำ​เภอ​เสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
ขอขอบคุณ????
*คุณปวรีวรรณ นันทปัญญา
*คุณทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย
ร่วมกับ บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
✨ได้จัดทำอาหารปรุงสุกพร้อมทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม​ วันละ1,300 กล่อง
โดยมี นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
❇️ร่วมเปิดโรงครัวปันน้ำใจเทศบาลตำบลเสาไห้​ จัดเตรียม​อาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย​ใน​พื้นที่​อ​ำ​เภอ​เสาไห้
09 ตุลาคม 2564

งานป้องกันฯ ออกอำนวยการย้ายกอไม้มาติดแพร้านต้อมแควป่าสัก,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
ลงพื้นที่นำทีมงานป้องกันฯ ออกอำนวยการย้ายกอไม้มาติดแพร้านต้อมแควป่าสัก
ขอขอบคุณ????????
❇️นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สระบุรี
❇️นายจิรศักดิ์ จึงรัศมีพานิช
สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
รถยก สจ.เฮี้ยง
❇️ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.สวนดอกไม้
ในการช่วยเหลือสถานการณ์ครั้งนี้ด้วย
08 ตุลาคม 2564

ทต.เสาไห้ร่วมกับTmbBank ปันน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
เทศบาลตำบลเสาไห้
ขอขอบคุณ????????
⭐️ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
*คุณสุรศักดิ์ อาปตาคม หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร งานขาย และเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
*คุณอนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาค งานขาย และเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์
*คุณปิยะนันท์ พูลเพิ่มทรัพย์ เจ้าหน้าที่บริหารเขต งานขาย และเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ สระบุรี
⭐️ชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสอง สระบุรี-ลพบุรี
*คุณชำนาญ เสมาทัต ประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองสระบุรี-ลพบุรีและคณะกรรมทุกท่าน
✨ที่ได้บริจาคถุงยังชีพ​ ยารักษาโรค จำนวน 100 ชุด ข้าวสาร จำนวน 100 ถุง น้ำดื่ม จำนวน 200 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ขอขอบคุณ????????
*คุณปวรีวรรณ นันทปัญญา (สจ.เอ)
*คุณทรัพย์อนันต์ โชคตำบลชัย (สจ.น้อง)
ร่วมกับ บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์ม จำกัด
✨ได้จัดทำอาหารปรุงสุกพร้อมทาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
โดยมี นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลฯ
❇️ร่วมส่งมอบ ถุงยังชีพ ข้าวสาร และน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้
[8ตุลาคม2564]
08 ตุลาคม 2564

ทต.เสาไห้สนับสนุน​เรือแก่ทต.ต้นตาลพระยา​ทด​ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภั​ยในพื้นที่,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
07 ตุลาคม 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 8..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 16  (238 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
58
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,735
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
2,735
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
42,911
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 58 78 2,735 2,199 2,735 28,748 42,911 44.212.99.248