ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


3
มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่เขตเทศบาล​ตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 26​ พฤศจิกายน​ 2564
พ.จ.ท.เรวัฒน์ ฉาวเกียรติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานปกครอง รักษาการนายอำเภอเสาไห้, ปลัดอำเภอเสาไห้, นาย​ปิลัน​ธน์ โพธิ์​ใบ​ นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้​พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด​จังหวัดสระบุรี​ เป็นตัวแทนท่านผู้ว่าราชการ​จังหวัด​สระบุรี​และท่านนายกเหล่า​กาชาด​จังหวัด​สระบุรี​ มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยติดบ้านในพื้นที่เขตเทศบาล​ตำบลเสาไห้
26 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเสาไห้
❇️ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนอนุบาลเสาไห้
❇️ กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
❇️ กิจกรรม"บวร"สวดมนต์, ฟังเทศน์, ถวายภัตตาหารเพล ณ วัดสูง.
25 พฤศจิกายน 2564

นายกก้อง ลงพื้นที่ตรวจถนนที่ชำรุดหลังจากเหตุอุทกภัย,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ และเจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ตรวจถนนที่ชำรุดหลังจากเหตุอุทกภัย​บริเวณซอยบ้านครูเชิด ม.1 และท่อน้ำทิ้งบริเวณข้างร้านต้อม เพื่อทำการซ่อมแซมต่อไป.
24 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการ​พัฒนาแผนเทศบาลตำบลเสาไห้​,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
เมื่อวันที่​ 22​ พฤศจิกายน 2564
ณ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ได้ประชุมคณะกรรมการ​พัฒนาแผนเทศบาลตำบลเสาไห้​ พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น​ (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม​และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ซึ่งมีคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย
นายปิลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​ เป็นประธานกรรมการ ​ผู้บริหารเทศบาล ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล บุคคลภายนอก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ ประชาคม เป็นกรรมการ โดย​ร่วม​ประชุมหารือในประเด็นการกำหนดแนวทาง การ​พัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน
22 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมเอามื้อสามัคคี,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น.
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำชุมชนตำบลเสาไห้
ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ณ ศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ "โคก หนอง นา”
บ้านหลังวัดสูง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาไห้
12 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมทำความสะอาด ณ วัดสูง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 น.
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาไห้
ร่วมแรงช่วยกันล้างทำความสะอาดและจัดสถานที่ บริเวณวัดสูง ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย เพื่อเตรียมต้อนรับงานกฐินสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จะมาใช้สถานที่แห่งนี้ เพื่อบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต่อไป
12 พฤศจิกายน 2564

ประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานฯ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 11​ พฤศจิกายน​ 2564
นายปิลันธน์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​ ร่วมประชุมโครงการกำกับดูแลและนิเทศงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเสาไห้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
11 พฤศจิกายน 2564

พิธีมอบเงินช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย​(ดินสไลด์),เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 4 พฤศจิกายน​ 2564
นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือ​ผู้ประสบอุทกภัย​(ดินสไลด์)​ ตำบลเสาไห้​ 4ราย​ รายละ49,500บาท และตำบลบ้านยาง6ราย​ พร้อมได้กล่าวให้กำลังใจผู้ประสบภัย​ โดยมี
พันจ่าโทเรวัฒน์ ฉาวเกียรติ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอเสาไห้ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสาไห้ ,ปลัดอำเภอเสาไห้,นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​ นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง​ร่วมในพิธี ณ องค์การบริหาร​ส่วน​ตำ​บล​บ้านยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
04 พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการ ประ​จ​ำ​เดือนพฤศจิกายน,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 2​ พฤศจิกายน​ 2564
นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ
นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​
ประชุมคณะผู้บริหาร, หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลเสาไห้
ประ​จ​ำ​เดือนพฤศจิกายน
02 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาวัดเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 29 ตุลาคม 2564
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
นำทีมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล
ร่วมกับอำเภอเสาไห้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนจิตอาสา
จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดเสาไห้
29 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการ​พัฒนาแผนเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่​ 27​ ตุลาคม​ 2564
นายปิลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​
นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​ พร้อมคณะ​ผู้บริหาร​ร่วม​ประชุมคณะกรรมการ​พัฒนาแผนเทศบาลตำบลเสาไห้​ พิจารณาร่างแผนดำเนินการ​ พ.ศ.(2565)​และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.(2566-2570)​
27 ตุลาคม 2564

นายก"ก้อง" ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 26 ตุลาคม​ ​2564​
นายปิ​ลัน​ธ​น์​ โพธิ์​ใบ​
นายก​เทศมนตรี​ต​ำ​บล​เสาไห้​
พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯทีมเทพนรสิงห์​ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ ครอบครัวกลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้ป่วยติดเตียง​ ใช้งบส่วนตัว​ มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต​ ณ​ พื้นที่ตำบลเสาไห้​
26 ตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลเสาไห้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ
นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้
มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ นำน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ฉีดพ่นภายในและภายนอกบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19.
20 ตุลาคม 2564

กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นายก"ก้อง" นำทีม
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน
และข้าราชการพนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้
จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2564 ร่วมกันปลูกต้นไม้ และแจกพันธุ์ไม้ ให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนรับมอบพันธุ์ไม้ ณ บริเวณอาคารเอนกประสงค์ (อาคารผู้สุงอายุ หมู่ที่ 6)
19 ตุลาคม 2564

ประชุมคณะกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาไห้,เทศบาลตำบลเสาไห้,tessabansaohai.go.th
วันที่ 19 ตุลาคม 2564
นางสาวอมรรัตน์ แก้วม่วง
รก.ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้
ประชุมคณะกรรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเสาไห้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานปี 2564 และวางแผนการดำเนินงานปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสาไห้
19 ตุลาคม 2564

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 16  (238 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
55
เมื่อวานนี้
78
เดือนนี้
2,735
เดือนที่แล้ว
2,199
ปีนี้
2,735
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
42,911
ไอพี ของคุณ
44.212.99.248
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 55 78 2,735 2,199 2,735 28,748 42,911 44.212.99.248