ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570)
วันที่​ 10​ พฤษภาคม​ 2565
นายปิลันธน์ โพธิ์ใบ(นายกก้อง) นายกเทศมนตรีตำบลเสาไห้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น(พ.ศ.2566 - 2570) โดยมีนางปิยรัตน์ โพธิ์ใบ ที่ปรึกษานายกฯ นางแสงจันทร์ เคหะทอง รองนายกฯ น.ต.คมกฤช คัมภีระ ปลัดเทศบาลตำบลเสาไห้ นายรังสัน อินขาน ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ สมาขิกสภาเทศบาล(สท.) ทั้ง 2 เขต หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประชาชนในพื้นที่ตำบลเสาไห้ เข้าร่วมในพิธีพร้อมร่วมรับฟังและเสนอแนะแนวทางที่ต้องการจะให้เทศบาลตำบลเสาไห้บรรจุไว้ในแผนฯ และจัดทำเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุขและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะโครงการจัดทำการยกร่างเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไปพ.ศ. 2565 เพื่อนำเสนอต่อการประชุมสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ มีมติประกาศใช้ต่อไป โดยทางเทศบาลตำบลเสาไห้ได้จัดทำโครงการประชุมประชาคมฯ สำหรับประชาชนในพื้นที่ทั้ง 7 หมู่ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ประชาชนหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 และวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เป็นประชาชนหมู่ที่ 2,4,5,6,7 โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 น. ทั้ง 2 วัน เป็นต้นไป การจัดกิจกรรมปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19) ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

 
12 พฤษภาคม 2565
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
187
เดือนนี้
4,532
เดือนที่แล้ว
4,562
ปีนี้
39,716
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,892
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 67 187 4,532 4,562 39,716 28,748 79,892 3.233.221.90