ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน

นายรังสัน อินขาน
ประธานสภาเทศบาลตำบลเสาไห้


นายณภัทร จริตพานิช
รองประธานสภาเทศบาลตําบลเสาไห้


นางสาวอรพรรณ อินขาน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นางปิยะพร จามรวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายสมนึก ศรีเนตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายธรรมนูญ แก้วปลั่ง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายสมศักดิ์ รวมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 1


นายสุรวงศ์ จิณวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นายสิทธิโชค กิ่งพิกุล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นายสายัณห์ ขจรนาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นางสุวิมล กำเนิดจันทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


นายอภิชาติ จิตรน้อม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสาไห้ เขต 2


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 107 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141