ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 25658 มี.ค. 2566
2รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสาไห้ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเสาไห้ใสสะอาด ๒๕๖๔5 ก.พ. 2564
4คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 ต.ค. 2563
5คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
6คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
7มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25631 ต.ค. 2562
8มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ต.ค. 2562
9มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล1 ต.ค. 2562
10ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
11มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 25631 ต.ค. 2562
12มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ต.ค. 2562
13มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 มี.ค. 2562
14มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ4 มี.ค. 2562
15มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง4 มี.ค. 2562
16มาตรการป้องกันการรับสินบน4 มี.ค. 2562
17มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน4 มี.ค. 2562
18หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่4 มี.ค. 2562
19มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 มี.ค. 2562
20มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ4 มี.ค. 2562

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
94
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 94 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141