ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 256525 ต.ค. 2564
2ประกาศ เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเสาไห้ สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลเสาไห้ใสสะอาด ๒๕๖๔5 ก.พ. 2564
3คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน31 ต.ค. 2563
4คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
5คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
6มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25631 ต.ค. 2562
7มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ต.ค. 2562
8มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล1 ต.ค. 2562
9ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.25631 ต.ค. 2562
10มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 25631 ต.ค. 2562
11มาตรการสร้างความปลอดภัยในที่ทำงาน1 ต.ค. 2562
12มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 มี.ค. 2562
13มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ4 มี.ค. 2562
14มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง4 มี.ค. 2562
15มาตรการป้องกันการรับสินบน4 มี.ค. 2562
16มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อนและการให้หรือรับสินบน4 มี.ค. 2562
17หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่4 มี.ค. 2562
18มาตรการการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ4 มี.ค. 2562
19มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ4 มี.ค. 2562
20มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง4 มี.ค. 2562

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,895
ปีนี้
26,549
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
37,977
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 86 161 0 4,895 26,549 11,428 37,977 34.239.154.240