ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ต.ค. 2564
2คำสั่งที่ 615/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า่ส่วนราชการ30 มิ.ย. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2564-2566)29 เม.ย. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2564
5ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
6คำสั่งเรื่อง การมอบหมายปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
7คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
8คำสั่่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
9คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ30 มิ.ย. 2563
10คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25632 ธ.ค. 2562
11คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด 25631 ต.ค. 2562
12คำสั่งเรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรำจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
13คำสั่งเรื่องปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
14คำสั่งเรื่องมอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
15คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
16คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
86
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,895
ปีนี้
26,549
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
37,977
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 86 161 0 4,895 26,549 11,428 37,977 34.239.154.240