ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25657 ต.ค. 2564
2คำสั่งที่ 615/2563 เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า่ส่วนราชการ30 มิ.ย. 2564
3แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปี 2564-2566)29 เม.ย. 2564
4ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 256429 เม.ย. 2564
5ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25641 ต.ค. 2563
6คำสั่งเรื่อง การมอบหมายปฏิบัติราชการของพนักงานเทศบาล ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
7คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
8คำสั่่งเรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ประจำปี 25641 ต.ค. 2563
9คำสั่งเรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ30 มิ.ย. 2563
10คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 25632 ธ.ค. 2562
11คำสั่งปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด 25631 ต.ค. 2562
12คำสั่งเรื่องกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ปรำจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
13คำสั่งเรื่องปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในสังกัดกองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
14คำสั่งเรื่องมอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
15คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในกองช่าง ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
16คำสั่งเรื่องมอบหมายงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
360
เมื่อวานนี้
281
เดือนนี้
3,401
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
8,983
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
49,159
ไอพี ของคุณ
3.238.250.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 360 281 3,401 2,656 8,983 28,748 49,159 3.238.250.73