ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร6 เม.ย. 2564
2การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ6 เม.ย. 2564
3การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน6 เม.ย. 2564
4การขอเลขที่บ้าน6 เม.ย. 2564
5การขอเลขที่บ้านกรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว6 เม.ย. 2564
6การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 2ขีด1 ..6 เม.ย. 2564
7การจำหน่ายชื่อแลรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล6 เม.ย. 2564
8การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ6 เม.ย. 2564
9การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง6 เม.ย. 2564
10การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านกรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า1 แห่ง6 เม.ย. 2564
11การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้านเมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ6 เม.ย. 2564
12การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน6 เม.ย. 2564
13การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย6 เม.ย. 2564
14การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน6 เม.ย. 2564
15การรับแจ้งการเกิดกรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น6 เม.ย. 2564
16การรับแจ้งการเกิดกรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน6 เม.ย. 2564
17การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กในสภาพแรกเกิดหรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง6 เม.ย. 2564
18การรับแจ้งการเกิดกรณีเด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฏบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะหรือการสงเคราะห์6 เม.ย. 2564
19การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด6 เม.ย. 2564
20การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนดกรณีท้องที่อื่น6 เม.ย. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
99
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 99 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141