ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 35/2564 เรื่อง แก้ไขรายชื่อคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้17 ส.ค. 2564
2คำสั่งสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี ที่ 104/2559 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลเสาไห้15 ก.ค. 2564
3ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งกิ่งไม้ เศษวัสดุก่อสร้าง ที่นอน เฟอร์นิเจอร์ ขยะมูลฝอย บนถนน คูคลอง หรือสถานที่สาธารณะ25 มิ.ย. 2564
4ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย25 มิ.ย. 2564
5คำสั่งที่ 691/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล23 มิ.ย. 2564
6คำสั่ง มอบหมายการบริหารราชการ และมอบหมายงานของเทศบาล 256415 มิ.ย. 2564
7คำสั่่่ง มอบหมายการปฏิบัติหน้าที่สำนักปลัด25641 ต.ค. 2563
8คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองคลัง25641 ต.ค. 2563
9คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองช่าง 25641 ต.ค. 2563
10คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่กองการศึกษา 25641 ต.ค. 2563
11คำสั่ง มอบหมายปฏิบัติหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน 25641 ต.ค. 2563
12คำสั่ง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ 25641 ต.ค. 2563
13คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล 25641 ต.ค. 2563
14ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 256417 ก.ย. 2563
15ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมและเปลียนแปลง ฉบับที่ 224 ก.ค. 2563
16การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 256330 มิ.ย. 2563
17แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเสาไห้22 พ.ย. 2562
18คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
19คำสั่งปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลในสังกัดสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562
20คำสั่งปฏิบัติหน้าที่พนักงานเทศบาล กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 25631 ต.ค. 2562

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
363
เมื่อวานนี้
281
เดือนนี้
3,401
เดือนที่แล้ว
2,656
ปีนี้
8,983
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
49,159
ไอพี ของคุณ
3.238.250.73
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 363 281 3,401 2,656 8,983 28,748 49,159 3.238.250.73