ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25437 พ.ค. 2564
2พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25507 พ.ค. 2564
3พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25377 พ.ค. 2564
4พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.25387 พ.ค. 2564
5พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.25397 พ.ค. 2564
6พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25427 พ.ค. 2564
7พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.25197 พ.ค. 2564
8พระราชบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.25037 พ.ค. 2564
9พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.25527 พ.ค. 2564
10พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.24967 พ.ค. 2564
11พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25007 พ.ค. 2564
12พระราชกฤษฎีกา การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ของผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25437 พ.ค. 2564
13พระราชกฤษฎีกา ค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25507 พ.ค. 2564
14พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25437 พ.ค. 2564
15พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25007 พ.ค. 2564
16พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25527 พ.ค. 2564
17พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.25377 พ.ค. 2564
18ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.25614 พ.ค. 2564
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.25614 พ.ค. 2564
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.25604 พ.ค. 2564

1 2 3 4 5.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
91
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,895
ปีนี้
26,549
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
37,977
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 91 161 0 4,895 26,549 11,428 37,977 34.239.154.240