ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
81พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.25083 พ.ค. 2564
82พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.25103 พ.ค. 2564
83พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.24753 พ.ค. 2564
84พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับภาษาอังกฤษ)3 พ.ค. 2564
85พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.25343 พ.ค. 2564
86พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2545(ฉบับที่5)3 พ.ค. 2564
87พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25603 พ.ค. 2564
88พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช ๒๔๕๗3 พ.ค. 2564
89พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐3 พ.ค. 2564
90พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พุทธศักราช ๒๔๙๘3 พ.ค. 2564
91พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ.25393 พ.ค. 2564
92พระราชบัญญัติส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.25353 พ.ค. 2564
93พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25563 พ.ค. 2564
94พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.25093 พ.ค. 2564
95พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.25513 พ.ค. 2564
96พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑3 พ.ค. 2564
97ระเบีบบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.25513 พ.ค. 2564
98ระเบีบบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระรบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชฯ3 พ.ค. 2564
99ระเบียบ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 พ.ค. 2564
100ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25503 พ.ค. 2564

|< << 1 2 3 45 6 7 8 9.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
457
เดือนที่แล้ว
2,926
ปีนี้
3,383
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
43,559
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 53 43 457 2,926 3,383 28,748 43,559 3.235.25.27