ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
61พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.25593 พ.ค. 2564
62พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๓๕3 พ.ค. 2564
63พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.25513 พ.ค. 2564
64พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25223 พ.ค. 2564
65พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25473 พ.ค. 2564
66พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 (โครงสร้างเงินเดือน)3 พ.ค. 2564
67พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒3 พ.ค. 2564
68พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.25423 พ.ค. 2564
69พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ.25513 พ.ค. 2564
70พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐3 พ.ค. 2564
71พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๔๒3 พ.ค. 2564
72พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.25333 พ.ค. 2564
73พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 25583 พ.ค. 2564
74พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่5) พ.ศ.25503 พ.ค. 2564
75พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.25453 พ.ค. 2564
76พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสารณภัย พ.ศ. ๒๕๕3 พ.ค. 2564
77พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒3 พ.ค. 2564
78พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓3 พ.ค. 2564
79พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖3 พ.ค. 2564
80พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๔๑3 พ.ค. 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 8.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
457
เดือนที่แล้ว
2,926
ปีนี้
3,383
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
43,559
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 45 43 457 2,926 3,383 28,748 43,559 3.235.25.27