ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
61หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)6 ม.ค. 2560
62หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง3 ต.ค. 2559
63หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.255829 ม.ค. 2559
64หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาไห้20 ม.ค. 2559
65หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 256330 ธ.ค. 2558
66หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
67หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
68หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
69หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
70หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
71หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทรณ์ การพิจารณาอุทรและร้องทุกข์ พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
72หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
73หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 4)30 ธ.ค. 2558

|< << 1 2 34

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
107
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 107 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141