ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
41พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 ..3 พ.ค. 2564
42พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 25613 พ.ค. 2564
43พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.25483 พ.ค. 2564
44พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.25603 พ.ค. 2564
45พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก3 พ.ค. 2564
46พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ใน3 พ.ค. 2564
47พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 25563 พ.ค. 2564
48พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25623 พ.ค. 2564
49พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.25433 พ.ค. 2564
50พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25603 พ.ค. 2564
51พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ.25343 พ.ค. 2564
52พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.25183 พ.ค. 2564
53พระราชบัญญัติการโรงงาน พ.ศ.25353 พ.ค. 2564
54พระราชบัญญัติการโรงแรม พ.ศ.24783 พ.ค. 2564
55พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.25453 พ.ค. 2564
56พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕3 พ.ค. 2564
57พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.25353 พ.ค. 2564
58พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25423 พ.ค. 2564
59พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.25493 พ.ค. 2564
60พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.25403 พ.ค. 2564

|< << 1 23 4 5 6 7.....   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
100
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 100 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141