ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
41การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)11 เม.ย. 2562
42หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.256128 ธ.ค. 2561
43การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)14 พ.ย. 2561
44การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)14 พ.ย. 2561
45การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256114 พ.ย. 2561
46การสร้างขวัญและกำลังใจ การลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ25625 ต.ค. 2561
47หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256130 ก.ค. 2561
48การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)19 ก.ค. 2561
49การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)19 ก.ค. 2561
50หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25614 มิ.ย. 2561
51หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 256316 ส.ค. 2560
52หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6)6 ม.ค. 2560
53หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง3 ต.ค. 2559
54หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ.255829 ม.ค. 2559
55หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาไห้20 ม.ค. 2559
56หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ปีงบประมาณ 256330 ธ.ค. 2558
57หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่่ยวกับการกำหนดโควต้าและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
58หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
59หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558
60หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการย้ายพนักงานเทศบาล พ.ศ.255830 ธ.ค. 2558

|< << 1 23 4   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
45
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
457
เดือนที่แล้ว
2,926
ปีนี้
3,383
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
43,559
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 45 43 457 2,926 3,383 28,748 43,559 3.235.25.27