ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
41การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)10 ต.ค. 2562
42การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 2)10 ต.ค. 2562
43การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256210 ต.ค. 2562
44หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง9 ต.ค. 2562
45การสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปีงบ25638 ต.ค. 2562
46หลักเกณฑ์และเงือ่นไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลือนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น26 ก.ค. 2562
47การเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)11 เม.ย. 2562
48การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)11 เม.ย. 2562
49การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)11 เม.ย. 2562
50การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่ 1)11 เม.ย. 2562
51หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.256128 ธ.ค. 2561
52การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)14 พ.ย. 2561
53การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)14 พ.ย. 2561
54การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256114 พ.ย. 2561
55การสร้างขวัญและกำลังใจ การลงโทษแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบฯ25625 ต.ค. 2561
56หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลือนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.256130 ก.ค. 2561
57การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)19 ก.ค. 2561
58การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 1)19 ก.ค. 2561
59หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.25614 มิ.ย. 2561
60หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ปีงบประมาณ 256316 ส.ค. 2560

|< << 1 23 4   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
96
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 96 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141