ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
21มาตรการป้องกันการรับสินบน4 มี.ค. 2562
22มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์4 มี.ค. 2562
23หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่4 มี.ค. 2562
24มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 25621 มี.ค. 2562
25มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ปี 25621 มี.ค. 2562
26คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621 ต.ค. 2561
27คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621 ต.ค. 2561
28คู่มือประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621 ต.ค. 2561
29มาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล1 ต.ค. 2561
30ประกาศมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ.25621 ต.ค. 2561
31ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส1 มี.ค. 2560
32กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเสาไห้25 พ.ย. 2558

|< << 12

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
43
เดือนนี้
457
เดือนที่แล้ว
2,926
ปีนี้
3,383
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
43,559
ไอพี ของคุณ
3.235.25.27
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 48 43 457 2,926 3,383 28,748 43,559 3.235.25.27