ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไป
     ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต 
          เทศบาลตำบลเสาไห้  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรีไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3041 สายสระบุรี-ท่าหลวง ประมาณ 7 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 4.81 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี้
               ทิศเหนือ  จดแม่น้ำป่าสัก
               ทิศใต้  จดเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
               ทิศตะวันออก จดเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
               ทิศตะวันตก  จดเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 
     สภาพภูมิประเทศ  
          เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ด้านทิศเหนือติดกับแม่น้ำป่าสัก มีประชากรตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักหนาแน่น ด้านทิศใต้เป็นทุ่งนา
 
     การปกครอง และสภาพทางสังคม  
          เขตปกครองแบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันเทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลจำนวน 7 ชุมชน คือ  
               1.  ชุมชนเสาไห้พระสยาม หมู่ที่ 1
               2.  ชุมชนไผ่ล้อมน้อยสามัคคี  หมู่ที่ 2
               3.  ชุมชนบ้านเหนือพัฒนา หมู่ที่ 3
               4.  ชุมชนวัดเสาไห้ร่วมใจ หมู่ที่ 4
               5.  ชุมชนลูกแม่นาง หมู่ที่ 5
               6.  ชุมชนหลังวัดสูง หมู่ที่ 6
               7.  ชุมชนบ้านแพะกลาง หมู่ที่ 7
                 
     สภาพทางการเมือง การบริหาร
          1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล
               - ฝ่ายบริหาร มีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วยนายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน  รวม 5 คน
               - ฝ่ายนิติบัญญัติ มีสภาเทศบาล ประกอบด้วย ประธานสภา 1 คน รองประธานสภา 1 คน และสมาชิกสภาเทศบาล 10 คน รวม 12 คน และเลขานุการสภา 1 คน
 
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
104
เมื่อวานนี้
104
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,636
ปีนี้
39,820
ปีที่แล้ว
28,748
ทั้งหมด
79,996
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 104 104 0 4,636 39,820 28,748 79,996 44.220.249.141