ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด


facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการสร้างการเรียนรู้สู่ชุมชน


ประวัติความเป็นมา
     เทศบาลตำบลเสาไห้ เริ่มจากสุขาภิบาลเสาไห้ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2499  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลเสาไห้อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี ลงวันที่ 24 กันยายน 2499ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 73 ตอนที่ 83 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2499และเมื่อได้มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลพ.ศ. 2542  ออกมาบังคับใช้
     ทำให้สุขาภิบาลเสาไห้ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเสาไห้  เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542   ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลเสาไห้ได้ยุบรวมกับเทศบาล   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม   2547  ปัจจุบันเทศบาลตำบลเสาไห้มีพื้นที่ 4.81 ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตดังนี้     
                ทิศเหนือ         จดแม่น้ำป่าสัก
                ทิศใต้             จดเขตเทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
                ทิศตะวันออก     จดเขตเทศบาลตำบลสวนดอกไม้
                ทิศตะวันตก       จดเขตเทศบาลตำบลเมืองเก่า**
สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ ตั้งอยู่ เลขที่ 123 หมู่ 5 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้  อยู่ห่างจากจังหวัดสระบุรี เป็นระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร**
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/04/2564
วันนี้
95
เมื่อวานนี้
161
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
4,895
ปีนี้
26,549
ปีที่แล้ว
11,428
ทั้งหมด
37,977
ไอพี ของคุณ
34.239.154.240
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
19/04/2564 95 161 0 4,895 26,549 11,428 37,977 34.239.154.240