วันที่
ชื่อเรื่อง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำอาหารพร้อมเครื่องดื่มมื้อเช้า และมื้อกลางวัน โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานปิด ตู้เหล็กชนิดบานเลื่อนสูงทึบ ขนาด 9154581830 มม.) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก ขนาด 4706201320 มม.) จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ซิงค์ล้างจาน ขนาด 1005077 เซนติเมตร) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร 2 บานปิด ตู้เหล็กชนิดบานเปิดสูง มือจับชนิดบิด ขนาด 9164581830 มม.) จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ชั้นคว่ำจาน ขนาด 808549 เซนติเมตร) จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไฟทางสาธารณะไฟฟ้าส่องสว่างภายในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง