วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ม.ค. 2563
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
ซื้อของพิธีทางศาสนา โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ธ.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าเต็นท์ โครงการจัดงานประเพณีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีทำบุญขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง