วันที่
ชื่อเรื่อง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถดับเพลิงหกล้อ หมายเลขทะเบียน บ 8219 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุสำรวจ (บันไดอลูมิเนียม 5 ขั้น) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพย์ (คลอรีน65% (G) 50 กก./ถัง) จำนวน 30 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตู้ ยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข.2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
จ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกเปลี่ยนสายไฟฟ้า (สายเมน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง