วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-56-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ย. 2562
จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องขยายเสียง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2562
ซื้อโคมแขวน จำนวน 12 คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อชุดกระจกโค้งจราจรกรอบสีแดงขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 บาน + ชุดปะกับสำหรับยึดติดตั้ง จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บต 9313 สระบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-59-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ิออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง