วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS-60D หมายเลขครุภัณฑ์ 452-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมกล้องดิจิตอล ยี่ห้อ CANON รุ่น EOS-60D หมายเลขครุภัณฑ์ 452-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถขยะ หมายเลขทะเบียน 84-7468 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง