วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อค่่าของรางวัลสำหรับเด็กในการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลม สไลเดอร์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อค่่าของรางวัลสำหรับเด็กในการเล่นเกมส์ ตอบคำถาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาเครื่องเล่นบ้านลม สไลเดอร์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
จ้างเหมาป้ายประชาสัมพันธ์/ป้ายโครงการ/ป้ายต่างๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง