วันที่
ชื่อเรื่อง
10  ต.ค. 2562
โครงการจัดซื้ิออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาไห้
10  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในหมู่บ้านศศิธร 2 หมู่ที่ 1
10  ต.ค. 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเลียบคลองชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 2
10  ต.ค. 2562
โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ในเขตเทศบาล
10  ต.ค. 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
10  ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเสาไห้ หมู่ที่ 6
30  ก.ย. 2562
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระยะเวลาเช่ารวม 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกขุดลอกแนวถนนทางหลวง 3314 ตอนท่าช้าง - ป๊อกแป๊ก โดยเริ่มจากสี่แยกเสาไห้ - บ้านพักชลประทาน ระยะทาง 1,800 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง