วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ต.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
ซื้อชุดกระจกโค้งจราจรกรอบสีแดงขนาด 24 นิ้ว จำนวน 4 บาน + ชุดปะกับสำหรับยึดติดตั้ง จำนวน 4 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ Toyota หมายเลขทะเบียน นข 2880 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน บต 9313 สระบรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ 442-59-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดซื้ิออาหารเสริม(นม) ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ๊น OKI รุ่น B412DN) จำนวน 2 ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสาไห้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0003) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนขาว จำนวน 30 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง