วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-52-0001 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ จำนวน 30 ตัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0010 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน กค 6463 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2562
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ขยะ หมายเลขทะเบียน 83-2021 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์ติก จำนวน 300 ถุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-54-0015 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง