วันที่
ชื่อเรื่อง
22  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำและน้ำแข็ง โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจับผ้าประดับตกแต่งสถานที่ โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน กค 6463 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำและน้ำแข็ง โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจับผ้าประดับตกแต่งสถานที่ โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ Ford หมายเลขทะเบียน กค 6463 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจัดประดับตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
ซื้อน้ำและน้ำแข็ง โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาจับผ้าประดับตกแต่งสถานที่ โครงการสรงน้ำพระและอาบน้ำแม่นางตะเคียน (เสาร้องไห้) ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง